به موجب مصوبه شماره 206/93/11852 مورخ 93/9/5 كميسيون هاي تحول اداري سازمان ها منحل و دستور تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت (در سطح استانداري ها، وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل) ابلاغ شد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با ارسال نامه شماره 100/2648 مورخ 93/11/30 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن اعلام جايگاه ويژه سازمان تقاضاي خود را براي تشكيل اين شورا به صورت مستقل اعلام كرد و ماحصل اين تلاش ها دريافت نامه شماره 5106 مورخ 94/1/23 و معرفي جناب آقاي مهندس انجم شعاع به عنوان نماينده آن سازمان براي تشكيل شوراي مذكور و كميته هاي پنج گانه ذيل آن به صورت مستقل در سازمان مي باشد.

 

براي آشنايي بيشتر با وظايف شورا و كميته هاي پنج گانه ذيل آن از لينك زير كمك بگيريد.

شوراي راهبري توسعه مديريت: مصوبه شماره 206/93/11852 مورخ 93/9/5
كميته هاي پنج گانه: بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 1393/10/7

Powered by Tetis PORTAL